اهداف و استراتژیها

هدف بنیادین شرکت: ما با ایمان به اراده خداوند متعال در جهت کسب رضایت او گام بر داشته و با آگاهی از ا رزش محمولات سوختی به عنوان یک سرمایه ملی در این زمینه فعالیت می نماییم و متعهد هستیم  که به قوانین و موازین جامعه در راستای تحقق اهداف اسلامی و انسانی پایبند بمانیم و آگاهیم که مبنای ارزیابی فعالیتهای ما نظرات و میزان رضایت مندی مشتریان است و بر این مهم باور داریم که منابع  انسانی با ارزش ترین منابع شرکت هستند ، جهت ایجاد خلاقیت و انگیزه و همچنین توان مند سازی آنها سرمایه گذاری می نماییم.

اهداف کلان شرکت

-  گسترش و توسعه ارتباطات با کلیه بازارهای هدف

افزایش اثر بخشی سیستم جذب مشتری به منظور جذب هر چه بیشتر رضایت مشتریان

پروژه تاسیس نمایندگی در کشور عراق

تدوین طرح شناسایی ، بررسی و مدیریت بحران

توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزش، همفکری، خلاقیت و بالابردن کارایی و مشارکت در اهداف سازمان

سرمایه گذاری در زمینه های متعدد در کشورهای مختلف

ارتقاء توانایی سازمان در رقابت با بازارهای جدید داخلی و خارجی

بکارگیری ایده های نو و تبدیل شدن به مرکزی قوی برای نوآوری و خلاقیت در زمینه تجارت الکترونیک

ارتقاء و تربیت افراد متخصص و ایجاد اشتغال زایی بیشتر

اصلی ترین استراتژی های شرکت

  • ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎ ﻭ برنامه های کلان دراز مدت
  • ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ در ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ شرکت
  • -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎنی
  • ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﻧﺶ ﺧﺎﺭجی
  • بهبود و توسعه سازمانی در ارائه خدمات جدید در سطح بین المللی